די לשקר וחנופה - יש רבנים מתירים איסורי תורה ! חילול שבת או חלק ממנה זו מחלה ממהרת !

0 צפיות · לפני 3 שנים

מציאת האמת

הרב מאיר אליהו - עליות נשמה - יזדים ה׳תשפ״ג

מציאת האמת
52 צפיות · לפני יום

הרב מאיר אליהו - האם תענית דיבור מכפרת - משכן יהודה ה׳תשפ״ג

מציאת האמת
164 צפיות · לפני 4 ימים

הרב מאיר אליהו - חיים מאושרים - שלום בית - משכן יהודה ה׳תשפ״ג

מציאת האמת
222 צפיות · לפני 6 ימים

הרב מאיר אליהו - פרשת בא - מוסאיוף ה'תשע ט

מציאת האמת
270 צפיות · לפני 7 ימים

הרב מאיר אליהו - עשרה הרוגי מלכות - חלק ב׳ - יזדים ה׳תשפ״ג

מציאת האמת
176 צפיות · לפני 10 ימים

הרב מאיר אליהו - פרשת וארא מוסאיוף ה׳תשפ״ג

מציאת האמת
44 צפיות · לפני 11 ימים

הרב איתן בגדדי - כיצד להתגבר על מכשולי החיים

מציאת האמת
10 צפיות · לפני 12 ימים

הרב מאיר אליהו - עשרה הרוגי מלכות - חלק א׳ - יזדים ה׳תשפ״ג

מציאת האמת
224 צפיות · לפני 14 ימים

הרב מאיר אליהו - פרשת שמות משכן יהודה ה'תשע ח

מציאת האמת
201 צפיות · לפני 18 ימים

הרב איתן בגדדי - חשיבותם הגדולה של ימי השובבים

מציאת האמת
85 צפיות · לפני 19 ימים

הצג עוד