דף יומי מסכת שבת דף קא - שיעור קצר וברור

4 צפיות · לפני שנתיים

דף יומי סיני

דף יומי מסכת מסכת נדרים דף לג - השיעור המשולב: לימוד מהתרשים וקריאה בגמרא

דף יומי סיני
6 צפיות · לפני 3 ימים

דף יומי מסכת מסכת נדרים דף לג - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
5 צפיות · לפני 3 ימים

חידושי רב חיים מבריסק על הרמב"ם - הלכות חמץ ומצה

דף יומי סיני
56 צפיות · לפני 7 ימים

דף יומי מסכת מסכת נדרים דף טו - השיעור המשולב: לימוד מהתרשים וקריאה בגמרא

דף יומי סיני
41 צפיות · לפני 19 ימים

דף יומי מסכת מסכת נדרים דף טו - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
10 צפיות · לפני 19 ימים

דף יומי מסכת מסכת נדרים דף יג - השיעור המשולב: לימוד מהתרשים וקריאה בגמרא

דף יומי סיני
7 צפיות · לפני 20 ימים

דף יומי מסכת מסכת נדרים דף יג - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
3 צפיות · לפני 20 ימים

דף יומי מסכת מסכת נדרים דף יב - השיעור המשולב: לימוד מהתרשים וקריאה בגמרא

דף יומי סיני
9 צפיות · לפני 21 ימים

דף יומי מסכת מסכת נדרים דף יב - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
4 צפיות · לפני 21 ימים

דף יומי מסכת מסכת נדרים דף יא - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
8 צפיות · לפני 22 ימים

הצג עוד