דרשו ה׳ ועוזו
459 עוקבים
כיצד תפסע לאחור בסיום שמונה עשרה כשמאחוריך יש קיר או ספסל?- סימן קכ"ג אמצע הסעיף 'והש"ץ'- סעיף ד'
דרשו ה׳ ועוזו
כיצד תפסע לאחור בסיום שמונה עשרה כשמאחוריך יש קיר או ספסל?- סימן קכ"ג אמצע הסעיף 'והש"ץ'- סעיף ד'
9 צפיות · לפני יום
האם כשעשרה אנשים סיימו את תפילת הלחש ניתן להתחיל את חזרת הש"ץ?- סימן קכ"ג סעיף ה'- סימן קכ"ד סעיף ב'
דרשו ה׳ ועוזו
האם כשעשרה אנשים סיימו את תפילת הלחש ניתן להתחיל את חזרת הש"ץ?- סימן קכ"ג סעיף ה'- סימן קכ"ד סעיף ב'
10 צפיות · לפני יום
האם כשעשרה אנשים סיימו את תפילת הלחש ניתן להתחיל את חזרת הש"ץ?- סימן קכ"ג סעיף ה'- סימן קכ"ד סעיף ב'
דרשו ה׳ ועוזו
האם כשעשרה אנשים סיימו את תפילת הלחש ניתן להתחיל את חזרת הש"ץ?- סימן קכ"ג סעיף ה'- סימן קכ"ד סעיף ב'
8 צפיות · לפני יום
הדף היומי ירושלמי מסכת פאה דף מה
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי ירושלמי מסכת פאה דף מה
10 צפיות · לפני יום
הדף היומי ירושלמי מסכת פאה דף מב
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי ירושלמי מסכת פאה דף מב
6 צפיות · לפני יום
הדף היומי ירושלמי מסכת פאה דף מג
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי ירושלמי מסכת פאה דף מג
1 צפיות · לפני יום
הדף היומי ירושלמי מסכת פאה דף מד
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי ירושלמי מסכת פאה דף מד
10 צפיות · לפני יום
הדף היומי ירושלמי מסכת פאה דף מו
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי ירושלמי מסכת פאה דף מו
8 צפיות · לפני יום
הדף היומי מסכת נזיר דף סה
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי מסכת נזיר דף סה
8 צפיות · לפני יום
הדף היומי מסכת נזיר דף סד
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי מסכת נזיר דף סד
5 צפיות · לפני יום
הדף היומי ירושלמי מסכת פאה דף מא
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי ירושלמי מסכת פאה דף מא
3 צפיות · לפני יום
הדף היומי מסכת נזיר דף סו
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי מסכת נזיר דף סו
4 צפיות · לפני יום
הדף היומי מסכת נזיר דף סג
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי מסכת נזיר דף סג
7 צפיות · לפני יומיים
הדף היומי מסכת נזיר דף סג
דרשו ה׳ ועוזו
הדף היומי מסכת נזיר דף סג
5 צפיות · לפני יומיים
כיצד תפסע לאחור בסיום שמונה עשרה כשמאחוריך יש קיר או ספסל?- סימן קכ"ג אמצע הסעיף 'והש"ץ'- סעיף ד'
דרשו ה׳ ועוזו
כיצד תפסע לאחור בסיום שמונה עשרה כשמאחוריך יש קיר או ספסל?- סימן קכ"ג אמצע הסעיף 'והש"ץ'- סעיף ד'
2 צפיות · לפני יומיים
כיצד תפסע לאחור בסיום שמונה עשרה כשמאחוריך יש קיר או ספסל?- סימן קכ"ג אמצע הסעיף 'והש"ץ'- סעיף ד'
דרשו ה׳ ועוזו
כיצד תפסע לאחור בסיום שמונה עשרה כשמאחוריך יש קיר או ספסל?- סימן קכ"ג אמצע הסעיף 'והש"ץ'- סעיף ד'
4 צפיות · לפני יומיים
הצג עוד