דף יומי מסכת שבת דף צז - שיעור קצר וברור

0 צפיות · לפני שנתיים

דף יומי סיני

דף יומי מסכת מסכת נדרים דף לו - השיעור המשולב: לימוד מהתרשים וקריאה בגמרא

דף יומי סיני
47 צפיות · לפני 8 ימים

דף יומי מסכת מסכת נדרים דף לו - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
1 צפיות · לפני 8 ימים

דף יומי מסכת מסכת נדרים דף לג - השיעור המשולב: לימוד מהתרשים וקריאה בגמרא

דף יומי סיני
39 צפיות · לפני 13 ימים

דף יומי מסכת מסכת נדרים דף לג - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
5 צפיות · לפני 13 ימים

חידושי רב חיים מבריסק על הרמב"ם - הלכות חמץ ומצה

דף יומי סיני
56 צפיות · לפני 17 ימים

דף יומי מסכת מסכת נדרים דף טו - השיעור המשולב: לימוד מהתרשים וקריאה בגמרא

דף יומי סיני
41 צפיות · לפני חודש

דף יומי מסכת מסכת נדרים דף טו - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
41 צפיות · לפני חודש

דף יומי מסכת מסכת נדרים דף יג - השיעור המשולב: לימוד מהתרשים וקריאה בגמרא

דף יומי סיני
7 צפיות · לפני חודש

דף יומי מסכת מסכת נדרים דף יג - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
3 צפיות · לפני חודש

דף יומי מסכת מסכת נדרים דף יב - השיעור המשולב: לימוד מהתרשים וקריאה בגמרא

דף יומי סיני
9 צפיות · לפני חודש

הצג עוד