מדרש | בראשית רבה | פרשה כו | סימן ז - חלק ב' / הרב ויצמן

0 צפיות · לפני שנתיים

ישיבת מעלות

שיעורים לדרך | השם משמואל בפרשה | פרשת וילך - מצוות הקהל | הרב מרדכי פרומר

ישיבת מעלות
2 צפיות · לפני 20 שעות

פרשת שבוע | דברים | ניצבים | לפרשת כי ניצבים / הרב מנשה וינר

ישיבת מעלות
8 צפיות · לפני 7 ימים

פרשת שבוע - דברים - ניצבים - לחיות עם פרשת השבוע - ניצבים

ישיבת מעלות
3 צפיות · לפני 8 ימים

שיעורים לדרך | הלכות שבת: מוקצה - טלטול בעלי חיים בשבת | הרב מיכאל אזרד

ישיבת מעלות
7 צפיות · לפני 8 ימים

שיעורים לדרך | השם משמואל בפרשה | פרשת נצבים - נצחון ישראל מכח הכלל | הרב מרדכי פרומר

ישיבת מעלות
6 צפיות · לפני 9 ימים

נביאים וכתובים | שמואל ב' | | פרק י"א - ח"ג / הרב וינר

ישיבת מעלות
9 צפיות · לפני 14 ימים

מוסר | | | י"ט אלול תשפ"ב / הרב ויצמן

ישיבת מעלות
6 צפיות · לפני 14 ימים

פרשת שבוע | דברים | כי תבוא | לפרשת כי תבוא / הרב מנשה וינר

ישיבת מעלות
9 צפיות · לפני 14 ימים

מדרש | בראשית רבה | פרשה לג | סימן ז / הרב ויצמן

ישיבת מעלות
9 צפיות · לפני 15 ימים

שיעור כללי | בבא קמא | שיעור פתיחה למסכת / הרב ויצמן

ישיבת מעלות
10 צפיות · לפני 15 ימים

הצג עוד