גבע ראפ - שלח לך - אל ארץ ישראל זו אמונה!

0 צפיות · לפני 3 שנים

גבע ראפ

אמונה ומוסר - הגאולה 7 למכון אורה - משמעות תודעת הגאולה, התורה בגלות:

גבע ראפ
11 צפיות · לפני יום

פרשה-תפילה-הלכה - * בשלח - דבורה, השירה, השבת: * עולת ראיה - איזהו מקומן: * הלשון - בשמירתה בנין הבית: * קצשע - איסור שם לבטלה: * מסילת ישרים ז - יצר העצלות:

גבע ראפ
8 צפיות · לפני 3 ימים

אמונה ומוסר - מאמרי הראיה - נאדר בקודש - מדע ואמונה:

גבע ראפ
2 צפיות · לפני 3 ימים

אמונה ומוסר - לאשקלון - הנשמה והגוף, מהפכת המשפט:

גבע ראפ
1 צפיות · לפני 3 ימים

אמונה ומוסר - לאשקלון, חינוך - לרפד הנשמה, תום הילדות:

גבע ראפ
8 צפיות · לפני 3 ימים

אמונה ומוסר - לאשקלון - הגאולה 7 - בר כוכבא, גאולה בעיתה, התורה בגלות:

גבע ראפ
8 צפיות · לפני 3 ימים

פרשה-תפילה-הלכה - * בשלח - הנס והטבע: * ההפטרה - מנהיגות דבורה: * עולת ראיה - העולה והנסך: * הלשון - מיצוי הזמן לטוב: * קצשע - זהירות בשם שמים: * מסילת ישרים ו' - הזריזות לעומת העצלות:

גבע ראפ
7 צפיות · לפני 3 ימים

אמונה ומוסר - אורות ישראל א, יא - נצחון העולם ע"י כנסת ישראל:

גבע ראפ
7 צפיות · לפני 3 ימים

פרשה-תפילה-הלכה - * בשלח - השירה: * קצשע - כוונת הברכות: * הלשון ב, ו - שלא לאבד זמן חיים של תורה: * עולת ראיה - שעיר עיזים: * שיחה על האכילה והקורבנות:

גבע ראפ
6 צפיות · לפני 3 ימים

** שיחות חיילים בירושלים: ** פרשה-תפילה-הלכה - * הלשון - השפעה בעולמות: * קצשע - קדושה כנגד ערוה: * לפרשת בשלח:

גבע ראפ
41 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד