מי שלא שמע את קריאת מגילת שיר השירים – האם צריך לקוראה ביחידות?- סימן ת"צ- סעיף ו'- סוף הסימן

0 צפיות · לפני 3 שנים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת נזיר דף ט

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת נזיר דף ח

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי באידיש מסכת נזיר דף י

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי באידיש מסכת נזיר דף ח

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת נזיר דף יב

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי באידיש מסכת נזיר דף ט

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת נזיר דף י

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת נזיר דף יא

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת נזיר דף ח

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי באידיש מסכת נזיר דף יב

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 19 שעות

הצג עוד