ניצוץ אור | סותר על מנת לבנות על פי ה' - הבניין שבסתירה | הרב ראובן ששון

0 צפיות · לפני 3 שנים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו

יתרו תשפ"ג | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | עשרת הדברות • וקדושת השבת

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
49 צפיות · לפני 18 שעות

סדר ט"ו בשבט | שבח פירות הארץ ומתיקות הנשמות הגדלות בה | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
195 צפיות · לפני 4 ימים

ט"ו בשבט ומהותו של חודש שבט | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
460 צפיות · לפני 8 ימים

בשלח תשפ"ג | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | 'יודע נגן' - סודות השירה והמוזיקה

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
446 צפיות · לפני 9 ימים

פנימיות ההלכה | הרב ראובן ששון |שיעור 1 | הקדמה - יחס הלכה ופנימיות | ביאור שולחן ערוך אורח חיים א א

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
90 צפיות · לפני 10 ימים

'כי בי חשק' - הצדיקים העומדים לפני ה' וגדולת מעלתם | לכבוד הילולת הבבא סאלי | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
343 צפיות · לפני 14 ימים

בא תשפ"ג | נס וטבע - מעלת הניסים ומעלת הטבע והסיבה מדוע הנהגת ה' היא דווקא בטבע | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
194 צפיות · לפני 15 ימים

בא תשפ"ג | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | 'להתחדש כמותה' - סוד ברכת הלבנה וכוח ההתחדשות

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
313 צפיות · לפני 17 ימים

בא תשפ"ג • שובבי"ם | להיות נאמן לנשמתו העצמית | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
314 צפיות · לפני 18 ימים

וארא תשפ"ג | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | הסיבות הגלויות והנסתרות לשעבוד מצרים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
321 צפיות · לפני 23 ימים

הצג עוד