שבת קב אידיש

0 צפיות · לפני 3 שנים

הרב בן ציון סנה

משניות מסכת שבת פרק ד משנה א באידיש

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני יום

ירושלמי מסכת ברכות דף כא באידיש

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני יום

ירושלמי מסכת ברכות דף כא בעברית

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני יום

משניות מסכת שבת פרק ד משנה ב באידיש

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני יום

טז כסלו מסימן כח עייא עד סימן כט סעיף ג בעברית

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני יום

על מה היצר לוחם הכי חזק

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני יום

ירושלמי מסכת ברכות דף כ בעברית

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני 3 ימים

ירושלמי ברכות דף כ באידיש

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני 3 ימים

ליל שישי פרשת ויצא בעברית

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני 3 ימים

ירושלמי מסכת ברכות דף יט בעברית

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד