הדף היומי מסכת שבת דף צא

0 צפיות · לפני 3 שנים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת נזיר דף ט

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נזיר דף י

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נזיר דף ח

דרשו ה׳ ועוזו
44 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נזיר דף ט

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יום

מהי תנוחת הידים הרצויה בשעת תפילת 'שמונה עשרה'?- סימן צ"ד סעיף ט'- תחילת סימן צ"ו

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יום

מהי תנוחת הידים הרצויה בשעת תפילת 'שמונה עשרה'?- סימן צ"ד סעיף ט'- תחילת סימן צ"ו

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נזיר דף ז

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יומיים

מה המיוחד בחובת העמידה בתפילה ובקריאת התורה?- סימן צ"ד סעיף ג'- סעיף ט'

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יומיים

מה המיוחד בחובת העמידה בתפילה ובקריאת התורה?- סימן צ"ד סעיף ג'- סעיף ט'

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת נזיר דף ט

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד