בהעלותך תש"פ | שיעור שבועי | הרב ראובן ששון | המתאוננים - בכיינות לעומת אמונה | סוד הבשר, אלדד ומידד

47 צפיות · לפני 3 שנים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו

ניצוץ אור | הביטו אל צור חוצבתם

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
39 צפיות · לפני יום

מבוא לתפילות | שיעור 2 | מהות תפילת שחרית ותפילת מנחה | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
152 צפיות · לפני יומיים

ניצוץ אור | הביטו אל צור חוצבתם | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
40 צפיות · לפני 4 ימים

ויצא תשפ"ג | השעור השבועי | הרב ראובן ששון | מה נורא המקום הזה - סוד המקום והתגלות ה' | האור של יעקב

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
186 צפיות · לפני 7 ימים

מבוא לתפילות | שיעור 1 | תקנת תפילות שחרית מנחה וערבית • תפילה אישית ותפילת הציבור | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
234 צפיות · לפני 8 ימים

איך אפשר להתקרב לה' אם אי אפשר להשיגו?? | הדרך לידיעת ה' שלמדנו מהאבות הקדושים | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
339 צפיות · לפני 12 ימים

ביאור עקדת יצחק (לימוד משותף בעולת ראיה) | שיעור שני | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
118 צפיות · לפני 12 ימים

תולדות תשפ"ג | הרב ראובן ששון | השיעור השבועי | התבוננות מופלאה ועמוקה על פרשת חפירת הבארות

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
319 צפיות · לפני 14 ימים

חיי שרה תשפ"ג | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | 'ויביאה יצחק האוהלה' - סוד הנר, הענן והברכה שבעיסה

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
148 צפיות · לפני 20 ימים

חיי שרה תשפ"ג | היחס למוות ועניין אריכות ימים ושנים | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
270 צפיות · לפני 22 ימים

הצג עוד