Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו

180 צפיות · לפני 3 שנים

Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
1,358 עוקבים
כל בעל חיים שישנו בבריאה תרם כוח לאדם
Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
כל בעל חיים שישנו בבריאה תרם כוח לאדם
48 צפיות · לפני יומיים
שידור חי - מחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים
Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
שידור חי - מחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים
8 צפיות · לפני יומיים
לא שואלים שאלות על הקב"ה הולכים בתמימות בין בטוב בין ברע
Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
לא שואלים שאלות על הקב"ה הולכים בתמימות בין בטוב בין ברע
2 צפיות · לפני יומיים
תפסיק לדחות דברים - אל תבזבז לעצמך את הזמן
Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
תפסיק לדחות דברים - אל תבזבז לעצמך את הזמן
7 צפיות · לפני יומיים
מאיפה המנהג להשים פתק בכותל המערבי
Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
מאיפה המנהג להשים פתק בכותל המערבי
7 צפיות · לפני יומיים
שידור חי | חיבור לרשעים הוא קלקול עצום - בעזיבת הרשע אז מתחילה עזרה משמים
Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
שידור חי | חיבור לרשעים הוא קלקול עצום - בעזיבת הרשע אז מתחילה עזרה משמים
7 צפיות · לפני 3 ימים
שידור חי | אל תגרום לחברך לדאוג  - אל תגרום לחברך להצטער
Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
שידור חי | אל תגרום לחברך לדאוג - אל תגרום לחברך להצטער
39 צפיות · לפני 3 ימים
הרב פינטו - שני לילות קדושים ישנם בשנה כל נידרי וליל הסדר
Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
הרב פינטו - שני לילות קדושים ישנם בשנה כל נידרי וליל הסדר
146 צפיות · לפני 3 ימים
שידור חי | האדמו״ר הרב יאשיהו פינטו שליט״א
Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
שידור חי | האדמו״ר הרב יאשיהו פינטו שליט״א
52 צפיות · לפני 3 ימים
כבוד האדמו"ר עט"ר הרב יאשיהו יוסף פינטו סנדק בברית מילה
Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
כבוד האדמו"ר עט"ר הרב יאשיהו יוסף פינטו סנדק בברית מילה
191 צפיות · לפני 3 ימים
כבוד האדמו"ר בביקור בקמחא דפסחא באשדוד - מברך את כל העוסקים בקודש
Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
כבוד האדמו"ר בביקור בקמחא דפסחא באשדוד - מברך את כל העוסקים בקודש
104 צפיות · לפני 3 ימים
שידור חי | האדמו״ר הרב יאשיהו פינטו שליט״א
Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
שידור חי | האדמו״ר הרב יאשיהו פינטו שליט״א
58 צפיות · לפני 3 ימים
שידור חי | האדמו״ר הרב יאשיהו פינטו שליט״א
Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
שידור חי | האדמו״ר הרב יאשיהו פינטו שליט״א
37 צפיות · לפני 3 ימים
שידור חי | האדמו״ר הרב יאשיהו פינטו שליט״א
Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
שידור חי | האדמו״ר הרב יאשיהו פינטו שליט״א
5 צפיות · לפני 3 ימים
שידור חי | האדמו״ר הרב יאשיהו פינטו שליט״א
Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
שידור חי | האדמו״ר הרב יאשיהו פינטו שליט״א
149 צפיות · לפני 3 ימים
שידור חי | האדמו״ר הרב יאשיהו פינטו שליט״א
Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
שידור חי | האדמו״ר הרב יאשיהו פינטו שליט״א
5 צפיות · לפני 3 ימים
הצג עוד