הדף היומי מסכת שבת דף פט

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יד

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת מועד קטן דף טו

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יג

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

קריאת מגילה- במגילה שלא שירטטו בה את השורות?-סי' תר"צ-מאמצע סע' י"ח "ויש להסתפק"-סימן תרצ"א- סעיף א'

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

טו בשבט - ראש השנה לאילנות

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

מה כתבו על העצים שהיו מרעישים בקריאת 'המן'?-ס' תר"צ- אמ' סע' י"ז "יש שכתבו"-אמ' סע' י"ח "ויש להסתפק"

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

האם ניתן לקרוא בספר תורה שנכתב מתוך הזיכרון ולא בהעתקה מתוך הכתב?- סימן תרצ"א- סעיף ב'- סעיף ג'

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

טו בשבט - דרך הלימוד

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

טו בשבט - דרך הלימוד

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

Daf Yomi Shiur in English Masechet Moed Katan Daf 9

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

הצג עוד