הרה"ג הרב ווכטר שליט"א ט' סיון תש"פ - ליקוטי תורה פ' בהעלתך ד"ה וזה מעשה המנורה חלק א'

0 צפיות · לפני 3 שנים

הרב ווכטר

הגה״ח הרב ווכטר שליט״א | התפילה 4 - כל תפילה מתקבלת

הרב ווכטר
9 צפיות · לפני 11 שעות

הרה"ג הרב וועכטר שליט"א ט"ו שבט תשפ"ג - תניא אגרת הקודש סימן כ"ד חלק ב

הרב ווכטר
3 צפיות · לפני יום

הרה"ג הרב וועכטר שליט"א י"ד שבט תשפ"ג - תניא אגרת הקודש סימן כ"ד חלק א

הרב ווכטר
2 צפיות · לפני יומיים

הרה"ג הרב וועכטר שליט"א י"ב שבט תשפ"ג - מאמר הרבי הריי"צ ד"ה עבדו את ה' בשמחה תרצ"ט

הרב ווכטר
7 צפיות · לפני 4 ימים

הגה"ח הרב מענדל וועכטר שליט"א - אידיש שבוע פרשת בשלח תשפ"ג

הרב ווכטר
5 צפיות · לפני 5 ימים

הרה"ג הרב וועכטר שליט"א י' שבט תשפ"ג - מאמר הרבי הריי"צ ד"ה עבדו את ה' בשמחה תרצ"ט

הרב ווכטר
8 צפיות · לפני 6 ימים

הרה"ג הרב וועכטר שליט"א ט' שבט תשפ"ג - מאמר הרבי הריי"צ ד"ה עבדוח את ה' בשמחה תרצ"ט

הרב ווכטר
33 צפיות · לפני 7 ימים

הרה"ג הרב וועכטר שליט"א ח' שבט תשפ"ג - מאמר הרבי הריי"צ ד"ה עבדו את ה' בשמחה תרצ"ט

הרב ווכטר
1 צפיות · לפני 8 ימים

הגה״ח הרב ווכטר שליט״א | אדמו״ר הזקן - מה היא נשמה חדשה?

הרב ווכטר
10 צפיות · לפני 8 ימים

הרה"ג הרב וועכטר שליט"א ז' שבט תשפ"ג - מאמר הרבי הריי"צ ד"ה עבדו את ה' בשמחה תרצ"ט

הרב ווכטר
6 צפיות · לפני 9 ימים

הצג עוד