פרשת נשא התשוקה והגעועים לחזור לבית המדרש

0 צפיות · לפני שנתיים

הרב בן ציון סנה

מסכת פאה פרק ב משנה ג באידיש

הרב בן ציון סנה
0 צפיות · לפני יום

מסכת פאה פרק ב משנה ב באידיש

הרב בן ציון סנה
0 צפיות · לפני יום

מסכת פאה פרק ב משנה ד באידיש

הרב בן ציון סנה
0 צפיות · לפני יום

מסכת פאה פרק ב משנה ה באידיש

הרב בן ציון סנה
0 צפיות · לפני יום

מסכת פאה פרק ב משנה ו באידיש

הרב בן ציון סנה
0 צפיות · לפני יום

מסכת פאה פרק ג משנה א באידיש

הרב בן ציון סנה
0 צפיות · לפני יום

מסכת פאה פרק ב משנה ז באידיש

הרב בן ציון סנה
0 צפיות · לפני יום

מסכת פאה פרק א משנה ה בעברית

הרב בן ציון סנה
0 צפיות · לפני יום

מסכת פאה פרק ב משנה ז באידיש

הרב בן ציון סנה
0 צפיות · לפני יום

מסכת פאה פרק ב משנה ו באידיש

הרב בן ציון סנה
0 צפיות · לפני יום

הצג עוד