ניצוץ אור | שבועות | מטרת התגלות ה' בסיני - 'בעבור תהיה יראתו על פניכם' | הרב ראובן ששון

0 צפיות · לפני שנתיים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו

יום כיפור תשפ"ג | כיצד כהן הגדול מתוודה בשם כל ישראל? ואיך נמחלים עוונות כל ישראל? | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
84 צפיות · לפני יומיים

חזק מאד! יום כיפור תשפ"ג | השיעור השבועי | סודות סדר העבודה והלבנת החטאים | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
272 צפיות · לפני 3 ימים

עשרת ימי תשובה תשפ"ג | התשובה - כוח אין סופי שנמצא במציאות | מעלת ההתקדמות התדירית | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
122 צפיות · לפני 4 ימים

שבת שובה תשפ"ג | 'עקירת הרצון כעקירת המעשה' - הסבר על תהליך התשובה בעומק הנפש | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
246 צפיות · לפני 6 ימים

עשרת ימי תשובה תשפ"ג | עבודת תיקון המידות וסוד י"ג מידות של רחמים | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
370 צפיות · לפני 8 ימים

עשרת ימי תשובה | י"ג מידות של רחמים | לימוד משותף סביב הפסוקים שלפני י"ג מידות | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
132 צפיות · לפני 9 ימים

ראש השנה תשפ"ג | יום הבריאה וסוד התשליך • התשובה בר"ה- להתחבר לשורש הבריא | הרב ראובן ששון(חסר הסוף)

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
264 צפיות · לפני 12 ימים

ראש השנה תשפ"ג | קולות השופר ופסוקי מלכויות זכרונות ושופרות | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
188 צפיות · לפני 13 ימים

ראש השנה תשפ"ב | שופר כפוף או פשוט? - עמדת הנפש בראש השנה לאור התבוננות עומק בגמרא | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
91 צפיות · לפני 15 ימים

נצבים תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | ארבע בריתות בין ה' וישראל ומהות חגי תשרי לאורן

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
137 צפיות · לפני 16 ימים

הצג עוד