שבת צא עברית

1 צפיות · לפני 3 שנים

הרב בן ציון סנה

ירושלמי מסכת ברכות כו באידיש

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני 16 שעות

ירושלמי מסכת ברכות דף כו בעברית

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני 16 שעות

מה ההבדל בין גוי ליהודי

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני 16 שעות

יח כסלו מסימן כט סעיף יא עד יז בעברית

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני 16 שעות

יז כסלו סימן כט מסעיף ד עד סעיף י בעברית

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני 16 שעות

הבדלים בין יהודי לגוי בעברית

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני 16 שעות

ליל שישי פרשת וישלח

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני 16 שעות

NXF, BSRHO Sף BJ CGCRH,

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני יומיים

מסכת נדרים דף נז בעברית

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני יומיים

מי עומד בדלת יהודי או גוי

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד