הרב שקד בוהדנה כל הש״ס עם הרב שקד בוהדנה דיסק און קי מעל 5,000 שעות תורה

9 צפיות · לפני 3 שנים

שיעורי תורה Emet - אמת 9

רבי מנחם אדרי -רבי אבהו האמורא זצל שאמר במקום שבעלי תשובה עומדי

שיעורי תורה Emet - אמת 9
2 צפיות · לפני 17 שעות

הרב שקד בוהדנה - פרשת ויצא ה׳תשפ״ג

שיעורי תורה Emet - אמת 9
93 צפיות · לפני 17 שעות

הרב שקד בוהדנה בן איש חי - הלכות שבת שיעור ו׳ פר׳ בראשית שנה שניה אות י״ד י״ז

שיעורי תורה Emet - אמת 9
5 צפיות · לפני 17 שעות

רבי מנחם אדרי שליט א -- הלכה למעשה

שיעורי תורה Emet - אמת 9
45 צפיות · לפני יומיים

מו ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט א - רמב״ם הלכות יום טוב פרק א' הלכות א' ד'

שיעורי תורה Emet - אמת 9
7 צפיות · לפני יומיים

מו ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א רמב״ם הלכות שביתת עשור פרק ג' הלכות ז' י' סוף הפרק

שיעורי תורה Emet - אמת 9
2 צפיות · לפני יומיים

מו ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א - ששה סדרי משנה ברכות פרק ד'משנה א'

שיעורי תורה Emet - אמת 9
3 צפיות · לפני יומיים

מו ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט א - ספר עץ חיים שער עיגולים ויושר

שיעורי תורה Emet - אמת 9
43 צפיות · לפני יומיים

מו ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א - ששה סדרי משנה ברכות פרק ד'משנה ב

שיעורי תורה Emet - אמת 9
39 צפיות · לפני יומיים

הרב ברוך רוזנבלום - פרשת תולדות ה׳תשפ״ג

שיעורי תורה Emet - אמת 9
8 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד