Rabbi David Yosef - Parashat Bamidbar: "Am Yisrael: Different communities but One Nation"

0 צפיות · לפני 3 שנים

יחוה דעת

הרב דוד יוסף – הקשר בין הלכות מוקצה לבין קדושת השבת לפי הרמב"ם

יחוה דעת
123 צפיות · לפני יום

הרב דוד יוסף – מה עושים כשהטלפון הסלולרי מצלצל בשבת כשעון מעורר ומאד מפריע?

יחוה דעת
351 צפיות · לפני יומיים

הרב דוד יוסף – בעבר גדולי ישראל הכריעו: הקונסרבטיבים מסוכנים מהרפורמים!

יחוה דעת
565 צפיות · לפני 3 ימים

Rabbi David Yosef - Parashat Bo: "Hashem is in control!"

יחוה דעת
110 צפיות · לפני 6 ימים

הרב דוד יוסף - פרשת בא: "השליטה בכל היא של השם!"

יחוה דעת
206 צפיות · לפני 6 ימים

השיעור השבועי של הרב דוד יוסף - חיוב קטנים נשים ואבלים בברכת הגומל - כ"ט טבת תשפ"ג

יחוה דעת
276 צפיות · לפני 7 ימים

הרב דוד יוסף – קריאת ספרי חכמה ומדע, קטלוגים וספרי בישול בשבת

יחוה דעת
140 צפיות · לפני 7 ימים

הרב דוד יוסף – הדפסת הספרים של מרן זצ"ל בשנים קדמוניות | פרנסה מהשם!

יחוה דעת
241 צפיות · לפני 8 ימים

הרב דוד יוסף – טלטול כלי נשק בשבת ובחול

יחוה דעת
678 צפיות · לפני 9 ימים

הרב דוד יוסף – רשות הרבים בזמן הזה | דעת מרן בטלטול במקום שיש ערוב

יחוה דעת
515 צפיות · לפני 10 ימים

הצג עוד