youtube channel disclaimer

1 צפיות · לפני 3 שנים

הרב יורם אברג'ל

החיד''א-שיעור ערב בהלכה ובאגדה-אור לי''ב שבט תשפ''ג

הרב יורם אברג'ל
8 צפיות · לפני יום

החיד''א-שיעור לאברכים פרשת "בשלח"-י''א שבט תשפ''ג

הרב יורם אברג'ל
51 צפיות · לפני יום

החיד''א-תניא יומי-י''א שבט תשפ''ג

הרב יורם אברג'ל
5 צפיות · לפני יום

הרב יורם אברג'ל - המסר היומי - מנהיג אמיתי לא שוכח את הקטנים -י''א שבט תשפ''ג

הרב יורם אברג'ל
227 צפיות · לפני יום

דקה עם החיד''א-פרנסה מן השמיים

הרב יורם אברג'ל
36 צפיות · לפני יום

החיד''א-שיעור ערב בהלכה ואגדה אור ל- יא שבט תשפ''ג

הרב יורם אברג'ל
182 צפיות · לפני יומיים

החיד''א-שיעור ערב בהלכה ואגדה אור ל- יא שבט תשפ''ג

הרב יורם אברג'ל
90 צפיות · לפני יומיים

הרב יורם אברג'ל-המסר היומי-הלב של ישראל- י' שבט תשפ''ג

הרב יורם אברג'ל
293 צפיות · לפני יומיים

בגובה העיניים- הרב יורם אברג'ל וממשיך דרכו החיד''א-לאט עם הכוונות-י' שבט תשפ''ג

הרב יורם אברג'ל
82 צפיות · לפני יומיים

דקה עם החיד''א-הילולת הריי''ץ

הרב יורם אברג'ל
12 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד