BreslevIsrael

166 צפיות · לפני 3 שנים

BreslevIsrael
1,405 עוקבים
תתחדש | הרב יונתן בלאיש
BreslevIsrael
תתחדש | הרב יונתן בלאיש
4 צפיות · לפני יומיים
איזה מנהיג אתה רוצה? | הרב שלום ארוש
BreslevIsrael
איזה מנהיג אתה רוצה? | הרב שלום ארוש
26 צפיות · לפני יומיים
איזה מנהיג אתה רוצה? | הרב שלום ארוש
BreslevIsrael
איזה מנהיג אתה רוצה? | הרב שלום ארוש
38 צפיות · לפני 3 ימים
כל ההתחלות קשות  | הרב שלום ארוש
BreslevIsrael
כל ההתחלות קשות | הרב שלום ארוש
48 צפיות · לפני 5 ימים
רק באהבה ננצח
BreslevIsrael
רק באהבה ננצח
47 צפיות · לפני 5 ימים
רחמים | הרב יונתן בלאיש
BreslevIsrael
רחמים | הרב יונתן בלאיש
37 צפיות · לפני 6 ימים
רחמים | הרב יונתן בלאיש
BreslevIsrael
רחמים | הרב יונתן בלאיש
7 צפיות · לפני 6 ימים
תהפוך את המר למתוק || הרב נתן ארוש
BreslevIsrael
תהפוך את המר למתוק || הרב נתן ארוש
44 צפיות · לפני 6 ימים
אני מושלם!! | הרב ראובן דלרינה
BreslevIsrael
אני מושלם!! | הרב ראובן דלרינה
24 צפיות · לפני 6 ימים
הזמר צביקה אברהם מספר לרב ארוש על נס גלוי שקרה לו בזכות מצוות צדקה
BreslevIsrael
הזמר צביקה אברהם מספר לרב ארוש על נס גלוי שקרה לו בזכות מצוות צדקה
64 צפיות · לפני 7 ימים
למה אני מתפלל ולא רואה ישועה? || הרב נתן ארוש
BreslevIsrael
למה אני מתפלל ולא רואה ישועה? || הרב נתן ארוש
56 צפיות · לפני 9 ימים
הרב שלום ארוש | לזכות לשמירה מיוחדת
BreslevIsrael
הרב שלום ארוש | לזכות לשמירה מיוחדת
39 צפיות · לפני 9 ימים
המהות שלי זה טוב | הרב שלום ארוש
BreslevIsrael
המהות שלי זה טוב | הרב שלום ארוש
59 צפיות · לפני 12 ימים
גישה חיובית || הרב שלום מזור
BreslevIsrael
גישה חיובית || הרב שלום מזור
35 צפיות · לפני 13 ימים
ה' חשבה לטובה || הרב נתן ארוש
BreslevIsrael
ה' חשבה לטובה || הרב נתן ארוש
20 צפיות · לפני 13 ימים
הכל לטובתי | הרב שלום ארוש
BreslevIsrael
הכל לטובתי | הרב שלום ארוש
185 צפיות · לפני 16 ימים
הצג עוד