שבת פג אידיש

1 צפיות · לפני שנתיים

הרב בן ציון סנה

מסר קצר לפרשת נצבים ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך ואיך על ידי לאהבה

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני 9 ימים

מסר קצר לפרשת נצבים ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך ואיך על ידי לאהבה באידיש

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני 9 ימים

ממה צריכים להיזהר בפרט בראש השנה???

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני 9 ימים

מסכת כתובות דף סד באידיש

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני 10 ימים

מסכת כתובות דף סד בעברית

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני 10 ימים

מסכת כתובות דף סה באידיש

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני 10 ימים

מסכת כתובות דף סו באידיש

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני 10 ימים

מסכת כתובות סח בעברית

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני 10 ימים

מסכת כתובות דף עא באידיש

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני 10 ימים

מסכת כתובות דף סט בעברית

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני 10 ימים

הצג עוד