האמת שמסתתרת מאחורי הסכסוך ערבי ישראלי... אמר הקב"ה לאברהם: "ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם וגו'. ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך אחריך לדורותם. זאת בריתי אשר תשמרו ביני ובינכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר" (בראשית י"ז, ח'-י"א). לאברהם אבינו היו שני בנים, יצחק וישמעאל. גם הישמעאלים ממשיכים לקיים את מצות הברית מילה, בעקבות אביהם ישמעאל. בזכות מצוה זו גם לבני ישמעאל יש אחיזה בארץ ישראל: ובקרוב במהרה בימינו, יכלה הקב"ה את בני ישמעאל מן הארץ הקדושה, ויגאלנו גאולת עולמים, אמן ואמן.

79 צפיות · לפני שנתיים

Rabbi Yosef Mizrachi

Could We Have Ever Dreamed To Be In Our Situation?

Rabbi Yosef Mizrachi
2 צפיות · לפני 4 ימים

People Believe What They Want To Believe

Rabbi Yosef Mizrachi
93 צפיות · לפני 8 ימים

How Did We Come To This? (Including Recent Events)

Rabbi Yosef Mizrachi
91 צפיות · לפני 10 ימים

Suicide - Includes Current Events

Rabbi Yosef Mizrachi
93 צפיות · לפני 15 ימים

A New Level Of Madness - Current Events

Rabbi Yosef Mizrachi
208 צפיות · לפני 15 ימים

Rabbi Mizrachi In Lev Aaron Jerusalem - Calculate Your Future Correctly

Rabbi Yosef Mizrachi
6 צפיות · לפני 19 ימים

When The Heart Overcomes The Brain - Includes Shocking Current Events

Rabbi Yosef Mizrachi
182 צפיות · לפני 22 ימים

לילה בלתי נשכח בצהלה ת''א הבלבול הנורא שירד לעולמנו

Rabbi Yosef Mizrachi
405 צפיות · לפני חודש

הסינון הסופי של בורא העולם לפני הסוף

Rabbi Yosef Mizrachi
656 צפיות · לפני חודש

איך לבטל גזירות רוחניות וגזירות פיזיות

Rabbi Yosef Mizrachi
235 צפיות · לפני חודש

הצג עוד