בוקר טוב יום טוב לכולם , -הערב לג בעומר -צריך להשתדל לכבד ולעזור אחד את השני, בגלל שנאת חינם נחרב בית המקדש-ובעזרת השם בזכות אהבת חינם של כולנו נזכה שובלבנין בית המקדש ,אמן הצלחה בכל הענינים.

17 צפיות · לפני 3 שנים

הרב יצחק פנגר

הרב פנגר-היונה הזו בונה קן בחצר שלי!!!

הרב יצחק פנגר
24 צפיות · לפני 10 שעות

I got stuck in the library!

הרב יצחק פנגר
26 צפיות · לפני 4 ימים

🕙📚À quelle heure ça ouvre ?

הרב יצחק פנגר
20 צפיות · לפני 4 ימים

הרב פנגר נתקעתי בספריה!!!!!!!

הרב יצחק פנגר
41 צפיות · לפני 4 ימים

I will kill him☠️🤣

הרב יצחק פנגר
30 צפיות · לפני 5 ימים

Je vais l'éclater !!!

הרב יצחק פנגר
30 צפיות · לפני 5 ימים

הרב פנגר- החיוך שלך ינצח את הכל🥰

הרב יצחק פנגר
727 צפיות · לפני 5 ימים

הרב פנגר-אני אהרוג אותו!!!

הרב יצחק פנגר
32 צפיות · לפני 5 ימים

Not a good evening! הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר
27 צפיות · לפני 6 ימים

Bonsoir, voici les nouvelles...

הרב יצחק פנגר
21 צפיות · לפני 6 ימים

הצג עוד