הדף היומי מסכת שבת דף סט

0 צפיות · לפני 3 שנים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת נזיר דף יד

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נזיר דף יד

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יום

את מי מותר לנשק בבית הכנסת?- סימן צ"ח סעיף א'- סוף הסימן

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יום

את מי מותר לנשק בבית הכנסת?- סימן צ"ח סעיף א'- סוף הסימן

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יום

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף פ - אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני יום

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף פב - אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יום

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף פא - אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נזיר דף יב

דרשו ה׳ ועוזו
27 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת נזיר דף יג

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת נזיר דף יג

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד