לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוה אפילו שלא לשמה, שסופו בא לשמה

1 צפיות · לפני שנתיים

הרב אמנון יצחק

[פרשת יתרו] מעלת ישראל • הרב אמנון יצחק

הרב אמנון יצחק
71 צפיות · לפני יום

[שיעור בוקר] הכרת הטוב וכפיות טובה - חלק עז • הרב אמנון יצחק | 16.01.2022 למניינם

הרב אמנון יצחק
45 צפיות · לפני יום

[שיעור ערב שבת] מהות השבת והשמחה בה - חלק יח • הרב אמנון יצחק | 14.01.2022 למניינם

הרב אמנון יצחק
346 צפיות · לפני יום

[פרשת יתרו] יתרו שמע מלחמת עמלק ובא • הרב אמנון יצחק

הרב אמנון יצחק
347 צפיות · לפני יום

[קצרים] מעשה באברהם אבינו שהגיע להשלים מנין ביום הכיפורים | הרב אמנון יצחק

הרב אמנון יצחק
392 צפיות · לפני יום

[שיעור בוקר] הכרת הטוב וכפיות טובה - חלק עו • הרב אמנון יצחק | 14.01.2022 למניינם

הרב אמנון יצחק
221 צפיות · לפני 3 ימים

שנת שמיטה - המבחן של כל אחד

הרב אמנון יצחק
59 צפיות · לפני 3 ימים

[שיעור בוקר] הכרת הטוב וכפיות טובה - חלק עה • הרב אמנון יצחק | 13.01.2022 למניינם

הרב אמנון יצחק
422 צפיות · לפני 3 ימים

[פרשת בשלח] איך מתו המצרים בשם הויה? • הרב אמנון יצחק

הרב אמנון יצחק
156 צפיות · לפני 4 ימים

[קצרים] מי האשם בחטאים? הנפש או הגוף? | הרב אמנון יצחק

הרב אמנון יצחק
53 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד