הדף היומי באנגלית מסכת שבת דף נו

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

מדוע אומרים בָּרכו לפני ברכות קרי"ש?- ס' נ''ד "וכן מי שלא היה"- ס' נ"ה אמ' סע' א' "ואין אומרים אותו"

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יום

מדוע אומרים 'רבי חנניה' לאחר לימוד או דרשה?- סימן נ''ג סע' כ"ו- סימן נ"ד אמ' סע' ג' "וכן מי שלא היה"

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יום

מדוע אומרים בָּרכו לפני ברכות קרי"ש?- ס' נ''ד "וכן מי שלא היה"- ס' נ"ה אמ' סע' א' "ואין אומרים אותו"

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

אדם הנוצר עפ"י ספר יצירה מצטרף למנין?- ס' נ''ה אמ' סע' "ואין אומרים אותו"- אמ' ס' ג' "אבל אין קורין"

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יום

אדם הנוצר עפ"י ספר יצירה מצטרף למנין?- ס' נ''ה אמ' סע' "ואין אומרים אותו"- אמ' ס' ג' "אבל אין קורין"

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף צא

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף צ

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף צד

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף צה

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת כתובות דף צח

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני יום

הצג עוד