BreslevIsrael
1,403 עוקבים
כל ההתחלות קשות  | הרב שלום ארוש
BreslevIsrael
כל ההתחלות קשות | הרב שלום ארוש
31 צפיות · לפני יום
רק באהבה ננצח
BreslevIsrael
רק באהבה ננצח
38 צפיות · לפני יום
רחמים | הרב יונתן בלאיש
BreslevIsrael
רחמים | הרב יונתן בלאיש
36 צפיות · לפני יומיים
רחמים | הרב יונתן בלאיש
BreslevIsrael
רחמים | הרב יונתן בלאיש
7 צפיות · לפני יומיים
תהפוך את המר למתוק || הרב נתן ארוש
BreslevIsrael
תהפוך את המר למתוק || הרב נתן ארוש
44 צפיות · לפני יומיים
אני מושלם!! | הרב ראובן דלרינה
BreslevIsrael
אני מושלם!! | הרב ראובן דלרינה
24 צפיות · לפני יומיים
הזמר צביקה אברהם מספר לרב ארוש על נס גלוי שקרה לו בזכות מצוות צדקה
BreslevIsrael
הזמר צביקה אברהם מספר לרב ארוש על נס גלוי שקרה לו בזכות מצוות צדקה
36 צפיות · לפני 3 ימים
למה אני מתפלל ולא רואה ישועה? || הרב נתן ארוש
BreslevIsrael
למה אני מתפלל ולא רואה ישועה? || הרב נתן ארוש
56 צפיות · לפני 5 ימים
הרב שלום ארוש | לזכות לשמירה מיוחדת
BreslevIsrael
הרב שלום ארוש | לזכות לשמירה מיוחדת
39 צפיות · לפני 5 ימים
המהות שלי זה טוב | הרב שלום ארוש
BreslevIsrael
המהות שלי זה טוב | הרב שלום ארוש
59 צפיות · לפני 8 ימים
גישה חיובית || הרב שלום מזור
BreslevIsrael
גישה חיובית || הרב שלום מזור
35 צפיות · לפני 9 ימים
ה' חשבה לטובה || הרב נתן ארוש
BreslevIsrael
ה' חשבה לטובה || הרב נתן ארוש
20 צפיות · לפני 9 ימים
הכל לטובתי | הרב שלום ארוש
BreslevIsrael
הכל לטובתי | הרב שלום ארוש
178 צפיות · לפני 12 ימים
קמחא דפסחא -הרב שלום ארוש
BreslevIsrael
קמחא דפסחא -הרב שלום ארוש
51 צפיות · לפני 13 ימים
פורים | הרב יונתן בלאיש
BreslevIsrael
פורים | הרב יונתן בלאיש
9 צפיות · לפני 14 ימים
לא שווה | הרב יונתן בלאיש
BreslevIsrael
לא שווה | הרב יונתן בלאיש
10 צפיות · לפני 16 ימים
הצג עוד