לחשוב לפני שמכים עברית

0 צפיות · לפני 3 שנים

הרב בן ציון סנה

ירושלמי מסכת ברכות דף כג באידיש

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני 3 שעות

פעם יכלו ללכת עם חינוך של מקל קשה היום לא יכולים

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני יום

משניות מסכת שבת פרק ד באידיש

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני יום

משניות מסכת שבת פרק ג באידיש

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני יום

ירושלמי מסכת ברכות דף כב באידיש

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יום

ירושלמי ברכות דף כב בעברית

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יום

מסכת נדרים דף נא בעברית

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יום

ירושלמי ברכות דף כב בעברית

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני יום

מסכת נדרים דף נב בעברית

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני יום

משניות מסכת שבת פרק ד משנה א באידיש

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד