♟️ *הרב מנחם אדרי* ♟️ כל המעלים עיניו מן הצדקה, כאילו עובד *עבודה זרה* !! 😧

0 צפיות · לפני 3 שנים

הרב מנחם אדרי

היסוד לכל הישועות‼️ סרטון פצצת אטום נדיר במיוחד - חובה❗💯.הרב מנחם אדרי שליט"א

הרב מנחם אדרי
237 צפיות · לפני 18 שעות

מה הבן איש חי זצ"ל הקדוש תיקן לכל הדור שבדורינו - שיכול להושיע כל אדם מכל צרה. הרב מנחם אדרי הי"ו

הרב מנחם אדרי
155 צפיות · לפני 18 שעות

רוצה בן זכר❓ בית חדש❓ ואריכות ימים❓ הבטחה מהזוהר הקדוש😱💎הרב מנחם אדרי שליט"א

הרב מנחם אדרי
161 צפיות · לפני יומיים

אדם מחוייב לכבד את הוריו בין בגופו בין בממונו - מזה אומר בדיוק❓🔮הרב מנחם אדרי שליט"א

הרב מנחם אדרי
234 צפיות · לפני 3 ימים

קריאת שמע של המיטה - כמה היא חשובה לתיקון הברית❗❗הרב מנחם אדרי שליט"א

הרב מנחם אדרי
137 צפיות · לפני 3 ימים

הברכות החשובות של ארבעת המינים 🍞 ועל הגפן 🍷 - מדהים🥰💫הרב מנחם אדרי שליט"א

הרב מנחם אדרי
59 צפיות · לפני 3 ימים

שיעור אדיר וחזק הלכה למעשה - מהציון הקדוש של מרן רבי עובדיה יוסף, זצ"ל

הרב מנחם אדרי
1.4k צפיות · לפני 3 ימים

שידור חי מציונו של רבי עובדיה יוסף זצ"ל - ירושלים- הרב מנחם אדרי שליט"א -שיעור מדהים חובה לכולם!!

הרב מנחם אדרי
181 צפיות · לפני 4 ימים

שבוע מבורך❗איך אדם יעשה את רצון השם יתברך❓ מה הרצון של אבא שבשמים באמת❓🔮הרב מנחם אדרי שליט"א

הרב מנחם אדרי
128 צפיות · לפני 4 ימים

סגולה גדולה❗🔮 למה חשוב לומר לפני האכילה "מזמור לדוד.." ולמה רצוי בכל סעודה🍞❓הרב מנחם אדרי שליט"א

הרב מנחם אדרי
192 צפיות · לפני 7 ימים

הצג עוד