מילי דהספד על הגאון הצדיק רבי אהרן וואלקין זצ''ל

1 צפיות · לפני 3 שנים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית

הסודות של טו בשבט - דיני קדימה בברכות

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
12 צפיות · לפני יום

דקדוק בלשון הנדרים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
22 צפיות · לפני 5 ימים

יין של הקידוש מצטרף ליין של הסעודה לברך עליו ברכת הטוב והמטיב

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
34 צפיות · לפני 6 ימים

מתי שינוי מקום מצריך עוד ברכה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
29 צפיות · לפני 7 ימים

דיני ברכת הטוב והמטיב

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
63 צפיות · לפני 9 ימים

מי שיצא באמצע אכילתו וחזר, האם מברך שוב

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
5 צפיות · לפני 12 ימים

ברכה מיוחדת בהבאת יין נוסף לסעודה - התנאים לברכת הטוב והמטיב

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
20 צפיות · לפני 13 ימים

מי ששכח לברך המוציא ונזכר בסוף אכילתו

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
34 צפיות · לפני 14 ימים

שכח רצה והחליצנו או יעלה ויבא בברכת המזון

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
46 צפיות · לפני 16 ימים

לברך ברכת המזון בישיבה ובמקום שאכל

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
16 צפיות · לפני 19 ימים

הצג עוד