כ"ז אייר- מה הן הסיבות לזכירת האבילות של חורבן בית המקדש בליל הסדר? - שיעור 507

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת מועד קטן דף

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יז

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יז

דרשו ה׳ ועוזו
38 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף טז

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף טו

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יומיים

Daf Yomi Shiur in English Masechet Moed Katan Daf 11

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף כא

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף כ

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי באידיש מסכת מועד קטן דף יט

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יט

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד