גבע ראפ

0 צפיות · לפני 3 שנים

גבע ראפ
147 עוקבים
פרשה-תפילה-הלכה - * עולת ראיה - הפשט, ניתוח, כליל: * הלשון - לא תלך רכיל בעמך: * הלכות פסח - לשם מצוה, מים ש-לנו: * מסילת ישרים - נקיות בעצות: * חשוב! - ויקרא - הקרבנות, מהותם וסוגיהם, אהבה:
גבע ראפ
פרשה-תפילה-הלכה - * עולת ראיה - הפשט, ניתוח, כליל: * הלשון - לא תלך רכיל בעמך: * הלכות פסח - לשם מצוה, מים ש-לנו: * מסילת ישרים - נקיות בעצות: * חשוב! - ויקרא - הקרבנות, מהותם וסוגיהם, אהבה:
47 צפיות · לפני 6 שעות
 נאדר בקודש - התוכן הפנימי:
גבע ראפ
נאדר בקודש - התוכן הפנימי:
9 צפיות · לפני 7 שעות
פרשה-תפילה-הלכה - * ברכת האילנות:  * עולת ראיה - שתי הזיות שהן ארבע: * פסח - חמץ שעבר עליו פסח, מצה שמורה: * הלשון - ביוש המצורע: * ויקרא - סיום, רצף החומשים: * מסילת ישרים - נקיות באונאה:
גבע ראפ
פרשה-תפילה-הלכה - * ברכת האילנות: * עולת ראיה - שתי הזיות שהן ארבע: * פסח - חמץ שעבר עליו פסח, מצה שמורה: * הלשון - ביוש המצורע: * ויקרא - סיום, רצף החומשים: * מסילת ישרים - נקיות באונאה:
2 צפיות · לפני 7 שעות
פרשה-תפילה-הלכה - * ויקרא - המקדש:  * עולת ראיה - שחיטתה בצפון:
גבע ראפ
פרשה-תפילה-הלכה - * ויקרא - המקדש: * עולת ראיה - שחיטתה בצפון:
3 צפיות · לפני 8 שעות
אמונה ומוסר - חשוב! - מהו זכר ליציאת מצרים? מה ערכה של הציונות ושגיאותיה? ולאן היום?
גבע ראפ
אמונה ומוסר - חשוב! - מהו זכר ליציאת מצרים? מה ערכה של הציונות ושגיאותיה? ולאן היום?
50 צפיות · לפני 3 ימים
פרשה (קצר) * סדר החומשים * שמו"ת - שנים מקרא ואחד תרגום: * האמת של ארץ ישראל: * קודש הקודשים והנשמה:
גבע ראפ
פרשה (קצר) * סדר החומשים * שמו"ת - שנים מקרא ואחד תרגום: * האמת של ארץ ישראל: * קודש הקודשים והנשמה:
11 צפיות · לפני 3 ימים
פרשה-תפילה-הלכה - * עולת ראיה - העולה קודש קדשים: * פסח - מכירת חמץ: * הלשון - על שפם יעטה: * מסילת ישרים - נקיות באכילה: * שיחות הרצי"ה - תורת ארץ ישראל: * שיחה - חוקה, אנארכיסטיות, תחיית הקודש קודשים באומה:
גבע ראפ
פרשה-תפילה-הלכה - * עולת ראיה - העולה קודש קדשים: * פסח - מכירת חמץ: * הלשון - על שפם יעטה: * מסילת ישרים - נקיות באכילה: * שיחות הרצי"ה - תורת ארץ ישראל: * שיחה - חוקה, אנארכיסטיות, תחיית הקודש קודשים באומה:
5 צפיות · לפני 4 ימים
אמונה ומוסר - שיחת הכנה לצבא לבני ישיבת הסדר אור עציון:
גבע ראפ
אמונה ומוסר - שיחת הכנה לצבא לבני ישיבת הסדר אור עציון:
7 צפיות · לפני 4 ימים
שיחות חיילים בירושלים, לקראת ניסן,  ותפילה-הלכה: * עולת ראיה - עד חצות:  * הלכות ביעור חמץ:
גבע ראפ
שיחות חיילים בירושלים, לקראת ניסן, ותפילה-הלכה: * עולת ראיה - עד חצות: * הלכות ביעור חמץ:
10 צפיות · לפני 4 ימים
פרשה-תפילה-הלכה - * עולת ראיה - ליום ולילה: * לפסח - בדיקת חמץ: * הלשון - פריעת הראש ופרימת הבגד: * מסילת ישרים - נקיות המאכל: * פיקודי - סקירת ה'סיום' של שמות:
גבע ראפ
פרשה-תפילה-הלכה - * עולת ראיה - ליום ולילה: * לפסח - בדיקת חמץ: * הלשון - פריעת הראש ופרימת הבגד: * מסילת ישרים - נקיות המאכל: * פיקודי - סקירת ה'סיום' של שמות:
8 צפיות · לפני 4 ימים
581* - Haftarat VaYikrah - What's The Glory of HaShem
גבע ראפ
581* - Haftarat VaYikrah - What's The Glory of HaShem
6 צפיות · לפני 5 ימים
580* - VaYikrah - The Small Alef
גבע ראפ
580* - VaYikrah - The Small Alef
3 צפיות · לפני 5 ימים
579* - VaYikrah - The 3rd Choumash, proceeding Shemot
גבע ראפ
579* - VaYikrah - The 3rd Choumash, proceeding Shemot
11 צפיות · לפני 5 ימים
578* - Nissan always brings the Spring
גבע ראפ
578* - Nissan always brings the Spring
5 צפיות · לפני 5 ימים
#613 - הפטרת ויקרא - תהילתי יספרו
גבע ראפ
#613 - הפטרת ויקרא - תהילתי יספרו
9 צפיות · לפני 5 ימים
#612 - לפרשת ויקרא - אופי הנבואה
גבע ראפ
#612 - לפרשת ויקרא - אופי הנבואה
16 צפיות · לפני 5 ימים
הצג עוד