גבע ראפ - ליום העצמאות ה-ע"ב, עצמאותנו - קדושה וגילוי שכינה.

0 צפיות · לפני 3 שנים

גבע ראפ

** שיחות חיילים בירושלים: ** פרשה-תפילה-הלכה - * הלשון - השפעה בעולמות: * קצשע - קדושה כנגד ערוה: * לפרשת בשלח:

גבע ראפ
1 צפיות · לפני 32 דקות

אמונה ומוסר - מאמרי הראיה, דרך התחיה:

גבע ראפ
3 צפיות · לפני 38 דקות

פרשה-תפילה-הלכה - * עולת ראיה - פרים, איל, 7כבשים: * קצשע - ריח רע והרחקת חפצים מלוכלכים: * הלשון - מביאה לקיטרוג: * מסילת ישרים ו' - הזריזות: * בא - התפילין, התורה. * ההפטרה - אל תירא יעקב:

גבע ראפ
2 צפיות · לפני 41 דקות

582* - Haftarat BeShalach - Devorah The Prophet & The Leader - A Unique Woman

גבע ראפ
46 צפיות · לפני יומיים

581* - Parashat BeShalach - Singing for the Mikdash

גבע ראפ
8 צפיות · לפני יומיים

580* - The Blessings of the Rains

גבע ראפ
22 צפיות · לפני יומיים

579* - Shabbat BeShalach - The Miracles of The Israeli Nature

גבע ראפ
26 צפיות · לפני יומיים

#580 - הפטרת בשלח - דבורה הנביאה והמצביאה - דמות ייחודית

גבע ראפ
11 צפיות · לפני יומיים

#579 - לפרשת בשלח - שירת הים - המקדש

גבע ראפ
54 צפיות · לפני יומיים

#578 - הגשם - תפילתו וברכתו

גבע ראפ
17 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד