Rabbi David Yossef - Pirkei Avot: "Importance of the Oral Law"

0 צפיות · לפני שנתיים

יחוה דעת

הרב דוד יוסף - "כולנו צריכים לעשות תשובה!" - כ"ו אלול תשפ"ב

יחוה דעת
81 צפיות · לפני 3 ימים

הרב דוד יוסף - ראש השנה: "לקבל את מלכותו של הקב"ה" 👑

יחוה דעת
215 צפיות · לפני 4 ימים

Rabbi David Yosef - Rosh Hashanah: "Accepting the Kingdom of Hashem" 👑

יחוה דעת
55 צפיות · לפני 4 ימים

הרב ידידיה אסרף - ביאור סוגיית שיעור טפח בשופר - כ"ב אלול תשפ"ב 📏

יחוה דעת
127 צפיות · לפני 5 ימים

הרב דוד יוסף – האם ניתן לברך את ברכת הקידוש בלי כוס? 🍷

יחוה דעת
267 צפיות · לפני 5 ימים

הרב יוסף מלכה - ימים נוראים - להיוולד מחדש - טז אלול תשפב

יחוה דעת
101 צפיות · לפני 6 ימים

השיעור השבועי של הרב דוד יוסף - סדר לילי ראש השנה - כ"ב אלול תשפ"ב 🍎🍯 🐑

יחוה דעת
404 צפיות · לפני 6 ימים

הרב דוד יוסף – המגיד מדובנא ושיר השירים

יחוה דעת
166 צפיות · לפני 6 ימים

הרב דוד יוסף - האם מטריה היא מוקצה בשבת? 🌂☂️

יחוה דעת
179 צפיות · לפני 7 ימים

הרב דוד יוסף – חכמתו של רבי חיים מוולאז'ין

יחוה דעת
312 צפיות · לפני 8 ימים

הצג עוד