י"ח אייר- האם ניתן לקיים מצות אכילת מרור בירק מר מכל סוג שהוא?- שיעור 500

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף צח

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף צט

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף קד

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף ק

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף קג

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף קה

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף קא

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף קב

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף צז

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף צו

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 21 שעות

הצג עוד