הרב שניר גואטה שליטא נתניה בתקופה כזו מהי המניה שהכי כדי להשקיע ! במיוחד עבורך!!

5 צפיות · לפני 3 שנים

שיעורי תורה Emet - אמת 9

רבי מנחם אדרי שליט א -- הלכה למעשה

שיעורי תורה Emet - אמת 9
45 צפיות · לפני יום

מו ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט א - רמב״ם הלכות יום טוב פרק א' הלכות א' ד'

שיעורי תורה Emet - אמת 9
7 צפיות · לפני יום

מו ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א רמב״ם הלכות שביתת עשור פרק ג' הלכות ז' י' סוף הפרק

שיעורי תורה Emet - אמת 9
2 צפיות · לפני יום

מו ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א - ששה סדרי משנה ברכות פרק ד'משנה א'

שיעורי תורה Emet - אמת 9
3 צפיות · לפני יום

מו ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט א - ספר עץ חיים שער עיגולים ויושר

שיעורי תורה Emet - אמת 9
43 צפיות · לפני יום

מו ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א - ששה סדרי משנה ברכות פרק ד'משנה ב

שיעורי תורה Emet - אמת 9
39 צפיות · לפני יום

הרב ברוך רוזנבלום - פרשת תולדות ה׳תשפ״ג

שיעורי תורה Emet - אמת 9
8 צפיות · לפני יום

הרב איתן בגדדי - מההשגות הגדולות בעבודת השם

שיעורי תורה Emet - אמת 9
8 צפיות · לפני יום

הרב שקד בוהדנה - עץ חיים שיעור ז׳

שיעורי תורה Emet - אמת 9
10 צפיות · לפני יום

הלכות שבת סימן רחצ סעיף ו- משנב אחרונים ג כסלו תשפג

שיעורי תורה Emet - אמת 9
7 צפיות · לפני יום

הצג עוד