פינת ראש הישיבה הרב יעקב שפירא ,פרשת תזריע מצורע, תש"ף

0 צפיות · לפני 3 שנים

בית מדרש וירטואלי - ישיבת מרכז הרב

הרב יגאל לרר | פרשת בא | ישיבת מרכז הרב | ד' בשבט תשפ"ג

בית מדרש וירטואלי - ישיבת מרכז הרב
7 צפיות · לפני יום

הרב יהושע מגנס | אורות התשובה פרק ו פסקה ו | ישיבת מרכז הרב | ד' שבט תשפ"ג

בית מדרש וירטואלי - ישיבת מרכז הרב
10 צפיות · לפני יומיים

פינתו של הרב יעקב שפירא שליט"א ראש ישיבת מרכז הרב, פרשת בא

בית מדרש וירטואלי - ישיבת מרכז הרב
4 צפיות · לפני 3 ימים

הרב אליהו יוחנן גורארי' | עניני גיור וקידושין | ישיבת מרכז הרב | ד שבט תשפ"ג

בית מדרש וירטואלי - ישיבת מרכז הרב
4 צפיות · לפני 3 ימים

הרב אביהוא שורץ || הילולת הבבא סאלי זיע"א - הנהגותיו בקודש, סיפורים ומופתים || ד' בשבט התשפ"ג

בית מדרש וירטואלי - ישיבת מרכז הרב
704 צפיות · לפני 4 ימים

הרב דוד חי הכהן | שיחות הרצי"ה- ישעיה | גילוי נבואת ישעיה על פי מעלתו המיוחדת | כ"ו טבת תשפ"ג

בית מדרש וירטואלי - ישיבת מרכז הרב
8 צפיות · לפני 5 ימים

הרב מנחם פרל - ראש מכון מכון צומת| מעליות בשבת | מרכז הרב | י"ט בטבת תשפ"ג

בית מדרש וירטואלי - ישיבת מרכז הרב
9 צפיות · לפני 5 ימים

הרב אביהוא שורץ || אורות התחיה פרק כב | ישיבת מרכז הרב | י"ח טבת תשפ"ג

בית מדרש וירטואלי - ישיבת מרכז הרב
45 צפיות · לפני 5 ימים

הרב אביהוא שורץ | תשובת הכוזרי לפילוסוף והמשך חיפוש הדת | ישיבת מרכז הרב | ב' שבט תשפ"ג

בית מדרש וירטואלי - ישיבת מרכז הרב
8 צפיות · לפני 5 ימים

הרב יגאל לרר | פרשת וארא | ישיבת מרכז הרב | כ"ו בטבת תשפ"ג

בית מדרש וירטואלי - ישיבת מרכז הרב
11 צפיות · לפני 9 ימים

הצג עוד