הרב בנימין חותה : חיזוק ואמונה לקראת הגאולה וכן סוגיית השלמת פרשיות בציבור בעידן הקורונה.

5 צפיות · לפני 3 שנים

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי

הרב אברהם עובדיה : עוצמה של יהודי.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
40 צפיות · לפני יום

הרב בנימין חותה : מה שלא סיפרו בתכנית על מרי מתכנית "האבודים" - להמחשת כחה של תפילה.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
279 צפיות · לפני 4 ימים

הרב אלמוג לוי : מצוות נר חנוכה.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
125 צפיות · לפני 5 ימים

הרב יחיאל גלוכובסקי : תניא . ר"ח כסלו . רשמים מכינוס השלוחים ואגרת הקדש לב'.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
46 צפיות · לפני 5 ימים

הרב גדעון בן משה : החשיבות להניע הילדים ובני המשפחה להיות שותפים בעסק המצוות

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
100 צפיות · לפני 5 ימים

הרב בנימין חותה : הלכות תפילה - שליח ציבור. חלק ז'.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
125 צפיות · לפני 6 ימים

הרב גדעון בן משה : חשיבות הדלקת נרות חנוכה בזמנה.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
198 צפיות · לפני 7 ימים

הרב נחמן ארוש: עבודת התפילה.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
122 צפיות · לפני 7 ימים

הרב אברהם עובדיה : הנסיון מרומם אותנו.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
191 צפיות · לפני 8 ימים

הרב אהרן בוטבטול : כוונה בתפילת העמידה.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
281 צפיות · לפני 8 ימים

הצג עוד