שו"ת הרי"ף - לעבוד את הקב"ה בצפיה לקבל שכר ועונש

30 צפיות · לפני שנתיים

הרב יאשיהו יוסף פינטו

האם מותר לעבור בין שתי נשים?

הרב יאשיהו יוסף פינטו
19 צפיות · לפני 18 שעות

האם לנהוג במנהגי החמדת ימים?

הרב יאשיהו יוסף פינטו
48 צפיות · לפני 18 שעות

גם אם יש לך נרות כל עוד הם לא מאירים זה לא עוזר לך

הרב יאשיהו יוסף פינטו
28 צפיות · לפני 18 שעות

אבא שלנו בן שבעים עושה תענית הפסקה

הרב יאשיהו יוסף פינטו
40 צפיות · לפני 18 שעות

קיבלתי על עצמי קבלות ולא מספיקה לעמוד בהן

הרב יאשיהו יוסף פינטו
46 צפיות · לפני 3 ימים

אני בשידוך עם משפחה אמידה יותר ממני ואני חושש מהעתיד

הרב יאשיהו יוסף פינטו
70 צפיות · לפני 4 ימים

הצמצומים והחישובים הכלכליים גורמים לי הרגשה לא טובה

הרב יאשיהו יוסף פינטו
20 צפיות · לפני 4 ימים

יצא לי שם רע איך אשנה את דעת כולם?

הרב יאשיהו יוסף פינטו
18 צפיות · לפני 4 ימים

הבת שלי מתבגרת ומתחילה להיסגר בפנינו

הרב יאשיהו יוסף פינטו
58 צפיות · לפני 4 ימים

אם תשובה מאהבה מכפרת על העוונות למה צריך ייסורים ותיקונים?

הרב יאשיהו יוסף פינטו
80 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד