Rav blau הרב דוד משה בלוי
152 עוקבים
זרע קודש ראפשיץ פרשת יתרו - החסד והדין שרשם ברחמים גמורים, האחדות והניגודים
Rav blau הרב דוד משה בלוי
זרע קודש ראפשיץ פרשת יתרו - החסד והדין שרשם ברחמים גמורים, האחדות והניגודים
6 צפיות · לפני 9 שעות
אנכי ה' אלהיך - המתנה הגדולה שקיבלנו בהר סיני
Rav blau הרב דוד משה בלוי
אנכי ה' אלהיך - המתנה הגדולה שקיבלנו בהר סיני
6 צפיות · לפני יומיים
קבלה טובה - כל ההתחלות קשות - המבט על המציאות שמגדיר את ההתמודדות
Rav blau הרב דוד משה בלוי
קבלה טובה - כל ההתחלות קשות - המבט על המציאות שמגדיר את ההתמודדות
1 צפיות · לפני יומיים
כִּי יֵשׁ לָעֵץ תִּקְוָה - ט"ו בשבט והתקוה של כל אחד מאיתנו, בכל מצב
Rav blau הרב דוד משה בלוי
כִּי יֵשׁ לָעֵץ תִּקְוָה - ט"ו בשבט והתקוה של כל אחד מאיתנו, בכל מצב
32 צפיות · לפני 3 ימים
פרי הארץ פרשת בשלח חלק ב' - הצעקה מתוך הקשיים הארציים וכח האמונה להעפיל לפסגת הדביקות בהקב"ה
Rav blau הרב דוד משה בלוי
פרי הארץ פרשת בשלח חלק ב' - הצעקה מתוך הקשיים הארציים וכח האמונה להעפיל לפסגת הדביקות בהקב"ה
43 צפיות · לפני 9 ימים
פרי הארץ פרשת בשלח חלק א' - שני התנאים שעשה הקב"ה עם הים לקריעת ים סוף, האם יש שירה על מפלת רשעים?
Rav blau הרב דוד משה בלוי
פרי הארץ פרשת בשלח חלק א' - שני התנאים שעשה הקב"ה עם הים לקריעת ים סוף, האם יש שירה על מפלת רשעים?
84 צפיות · לפני 9 ימים
קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף - כל החיים... לפנות מקום לאחר, להחזיק את המים שלא יחזרו
Rav blau הרב דוד משה בלוי
קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף - כל החיים... לפנות מקום לאחר, להחזיק את המים שלא יחזרו
19 צפיות · לפני 9 ימים
שיאים של גדלות, התבוננות בשינויים בחיים, ומחשבה על האחר - הרצאה תשיעית בכולל לערנען רמת בית שמש א'
Rav blau הרב דוד משה בלוי
שיאים של גדלות, התבוננות בשינויים בחיים, ומחשבה על האחר - הרצאה תשיעית בכולל לערנען רמת בית שמש א'
43 צפיות · לפני 21 ימים
מי השילוח על חנוכה - להאיר לכל הפרטים ולכל המעשים
Rav blau הרב דוד משה בלוי
מי השילוח על חנוכה - להאיר לכל הפרטים ולכל המעשים
9 צפיות · לפני חודשיים
קרן השור וקרני אור - חנוכה תשפ"ג, מה חשוב כל כך ליוונים דווקא קרן? למה ציירו את משה רבינו עם קרניים?
Rav blau הרב דוד משה בלוי
קרן השור וקרני אור - חנוכה תשפ"ג, מה חשוב כל כך ליוונים דווקא קרן? למה ציירו את משה רבינו עם קרניים?
8 צפיות · לפני חודשיים
הדרך להגיע לגדלות - עצות מעשיות לזכות להעביר על מידותיו - הרצאה שמינית בכולל לערנען רמת בית שמש
Rav blau הרב דוד משה בלוי
הדרך להגיע לגדלות - עצות מעשיות לזכות להעביר על מידותיו - הרצאה שמינית בכולל לערנען רמת בית שמש
91 צפיות · לפני חודשיים
לוז ציון וירושלים - הקשר בין ציון לנקודה הפנימית שבלב כל יהודי - מזמור פ"ז בתהילים
Rav blau הרב דוד משה בלוי
לוז ציון וירושלים - הקשר בין ציון לנקודה הפנימית שבלב כל יהודי - מזמור פ"ז בתהילים
76 צפיות · לפני חודשיים
מזל קשת - מה המשמעות של חודש כסלו? לצבור אנרגיה לקראת העתיד - חנוכה והכח לעבור את הגלות
Rav blau הרב דוד משה בלוי
מזל קשת - מה המשמעות של חודש כסלו? לצבור אנרגיה לקראת העתיד - חנוכה והכח לעבור את הגלות
68 צפיות · לפני חודשיים
לחיות גדול, לחשוב על האחר - להיות מעביר על מידותיו - הרצאה שביעית בכולל לערנען לעצמאים, רמת בית שמש
Rav blau הרב דוד משה בלוי
לחיות גדול, לחשוב על האחר - להיות מעביר על מידותיו - הרצאה שביעית בכולל לערנען לעצמאים, רמת בית שמש
80 צפיות · לפני 3 חודשים
מה הדרך לבטל יצר עבודה זרה ולהחליש יצר עריות? דרשות חת"ס לסוכות תקפ"ז - לכבוד יארצייט חתם סופר תשפ"ג
Rav blau הרב דוד משה בלוי
מה הדרך לבטל יצר עבודה זרה ולהחליש יצר עריות? דרשות חת"ס לסוכות תקפ"ז - לכבוד יארצייט חתם סופר תשפ"ג
164 צפיות · לפני 4 חודשים
תקיעת שופר - גילוי קול הפנימיות הגנוזה - בראש השנה, בנשמת ישראל, במתן תורה, בעבודת הקרבנות, ובגאולה
Rav blau הרב דוד משה בלוי
תקיעת שופר - גילוי קול הפנימיות הגנוזה - בראש השנה, בנשמת ישראל, במתן תורה, בעבודת הקרבנות, ובגאולה
58 צפיות · לפני 5 חודשים
הצג עוד