דקה מתוקה על מסכת שבת דף נו

0 צפיות · לפני שנתיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יז

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 10 שעות

הדף היומי באידיש מסכת מועד קטן דף יח

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 10 שעות

סיפורים בראי הפרשה- פרשת משפטים

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 10 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יח

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 10 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יד

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת מועד קטן דף טו

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יג

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

קריאת מגילה- במגילה שלא שירטטו בה את השורות?-סי' תר"צ-מאמצע סע' י"ח "ויש להסתפק"-סימן תרצ"א- סעיף א'

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

טו בשבט - ראש השנה לאילנות

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

מה כתבו על העצים שהיו מרעישים בקריאת 'המן'?-ס' תר"צ- אמ' סע' י"ז "יש שכתבו"-אמ' סע' י"ח "ויש להסתפק"

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

הצג עוד