סליחות וקבלת עול מלכות שמיים.

0 צפיות · לפני 3 שנים

ישיבת אורות אשקלון בראשות הרב ערן טמיר

הרב ערן טמיר - אורות התשובה - שיעור מס 68 פרק ו פסקה ו

ישיבת אורות אשקלון בראשות הרב ערן טמיר
8 צפיות · לפני יום

הרב ערן טמיר - אורות התשובה - שיעור מס 69 פרק ו פסקה ז

ישיבת אורות אשקלון בראשות הרב ערן טמיר
2 צפיות · לפני יום

הרב ערן טמיר - פרשת בשלח

ישיבת אורות אשקלון בראשות הרב ערן טמיר
59 צפיות · לפני 4 ימים

הרב ערן טמיר - אורות התשובה - שיעור מס 64 פרק ו פסקה ה

ישיבת אורות אשקלון בראשות הרב ערן טמיר
3 צפיות · לפני 7 ימים

הרב ערן טמיר - אורות התשובה - שיעור מס 67 פרק ו פסקה ו

ישיבת אורות אשקלון בראשות הרב ערן טמיר
6 צפיות · לפני 7 ימים

הרב ערן טמיר - אורות התשובה - שיעור מס 63 פרק ו פסקה ד

ישיבת אורות אשקלון בראשות הרב ערן טמיר
10 צפיות · לפני 7 ימים

הרב ערן טמיר - אורות התשובה - שיעור מס 66 פרק ו פסקה ו

ישיבת אורות אשקלון בראשות הרב ערן טמיר
3 צפיות · לפני 7 ימים

הרב ערן טמיר - אורות התשובה - שיעור מס 65 פרק ו פסקה ה

ישיבת אורות אשקלון בראשות הרב ערן טמיר
10 צפיות · לפני 7 ימים

הרב ערן טמיר - פרשת בא

ישיבת אורות אשקלון בראשות הרב ערן טמיר
34 צפיות · לפני 11 ימים

הרב ערן טמיר - אורות התשובה - שיעור מס 58 פרק ו פסקה ג

ישיבת אורות אשקלון בראשות הרב ערן טמיר
10 צפיות · לפני 14 ימים

הצג עוד