Parashat Vayera - The birth of Yitzhak - Laughs Whoever Laughs Last - Rabbi Yinon Kalazan

3 צפיות · לפני 3 שנים

הרב ינון קלזאן

פרשת וישלח - הקשר המרתק בין מלחמת החשמונאים למעשה דינה - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
46 צפיות · לפני יום

דבר תורה קצר לפרשת ויצא - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
36 צפיות · לפני 5 ימים

תנ"ך ואקטואליה 19 - שלטון של כפירה בה' ב"סוף הגלות" - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
183 צפיות · לפני 7 ימים

פרשת ויצא - משמעות שמות השבטים - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
96 צפיות · לפני 7 ימים

פרשת ויצא - היציאה מה"מגבלות" אל ה"אין סוף" - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
144 צפיות · לפני 8 ימים

דבר תורה קצר לפרשת תולדות - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
54 צפיות · לפני 12 ימים

חנוכה - נס בלתי אפשרי בתוך מסגרת הטבע - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
140 צפיות · לפני 13 ימים

מח ולב - ידיעה ואמונה - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
532 צפיות · לפני 15 ימים

העולם הזה והעולם הבא - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
186 צפיות · לפני 15 ימים

פרשת תולדות - סוד ההגנה של עם ישראל מפני ״חרבו של עשיו״ - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
313 צפיות · לפני 16 ימים

הצג עוד