אמונה | אור אין סוף - שורש האמונה, שורש הערכים ושורש הקיום | הרב ראובן ששון

2 צפיות · לפני שנתיים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו

ט"ו בשבט תשפ"ב | האור של ט"ו בשבט | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
173 צפיות · לפני יום

בשלח (עמוק) | נס וטבע | 'תנאי התנה הקב"ה' - מחלוקת הראשונים בדבר מהות הניסים ושורשם | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
408 צפיות · לפני 5 ימים

חזק! בשלח תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | 'עזי וזמרת י-ה' - סודות שירת הים וביאור פסוקיה

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
451 צפיות · לפני 7 ימים

בשלח-שובבי"ם | תודעת יציאת מצרים - הדרך לחיי קדושה וצדקות והתמודדות עם אתגרי התקופה | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
239 צפיות · לפני 8 ימים

שיעור חזק ומיוחד לימי שובבי"ם והילולת בבא סאלי | צדיק יסוד עולם - הצדיק ומידת היסוד | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
721 צפיות · לפני 12 ימים

חשוב ומומלץ! בא תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | מצוות תפילין וסודותיה

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
380 צפיות · לפני 14 ימים

מומלץ! בא תשפ"ב (שיעור עמוק) | הנהגת הנס והטבע לפי הפנימיות - אור פנימי ואור מקיף | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
1k צפיות · לפני 15 ימים

עבודת המידות | מבנה הנפש ודרכי עילויה | 'כבד לב פרעה' - סדר תיקון מח לב וכבד | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
241 צפיות · לפני 15 ימים

וארא-בא תשפ"ב | יש לך אבא בשמים ולעולם אינך עזוב | המסר של מכות מצרים | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
158 צפיות · לפני 17 ימים

וארא תשפ"ב | מכות מצרים ותכליתם | עשרה מאמרות, מכות ודברות | מכת דם וצפרדע | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
123 צפיות · לפני 19 ימים

הצג עוד