חכמי מרוקו לדורותיהם מעולם לא חזרו בהם מההיתר הפשוט של חשמל ביום טוב||הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

0 צפיות · לפני 3 שנים

הרב משה אלחרר

{1504}"שער-החצר" סימן א'-חלק בארץ-ישראל-חלק בעה"ב-דברי רשב"י בזוהר הקדוש-הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

הרב משה אלחרר
10 צפיות · לפני 11 שעות

{1502}"שער-החצר" סימן קל"א-סיפור מדהים-החלפת הרשעים הנקברים בארץ ישראל בצדיקים גדולים הנקברים בחו"ל

הרב משה אלחרר
8 צפיות · לפני 11 שעות

{1503}הרב דביר עמר הי"ו בשם אדמו"ר מצאנז-,הצדיקים הקבורים בחו"ל-כבר לא שם"-רב משה אלחרר רב עיר שלומי

הרב משה אלחרר
6 צפיות · לפני 11 שעות

{1501}"שער החצר" סימן ר"ז-למה כל הבריאה תלויה באוכל ?אקונומיקה לבית=עשב חיטה לגוף-הרב משה אלחרר

הרב משה אלחרר
1 צפיות · לפני 11 שעות

{1500}"המן" ופירות ארץ ישראל="חסד לאברהם"-הרב אברהם אזולאי-הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

הרב משה אלחרר
10 צפיות · לפני 11 שעות

{1499}"שער החצר" סימן קס"ט"-ט"ו בשבט תשפ"ג{3}למה לא ירד מן בארץ ישראל-הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

הרב משה אלחרר
8 צפיות · לפני 11 שעות

{1498}"שער החצר" סימן תר"ד-ט"ו בשבט תשפ"ג{3}ארץ וירושלים נקראים חצרות בית ה'-הרב משה אלחרר רב שלומי

הרב משה אלחרר
8 צפיות · לפני 11 שעות

{1497}ט"ו בשבט תשפ"ג{1}המגיד של מרן והרב דוד בן שמעון וספרו הקדוש "שער החצר"-הרב משה אלחרר רב שלומי

הרב משה אלחרר
9 צפיות · לפני יום

{1496}תוספת אורה בהדלקת נרות שבת בדורנו שכולם {!!}ללא יוצא מן הכלל מברכים אחרי ההדלקה של הנרות

הרב משה אלחרר
7 צפיות · לפני יום

{1495}"סגולה נפלאה לפרנסה-קריאת פרשת המן ביום שלישי של פרשת בשלח"-האם זה נכון?הרב משה אלחרר רב שלומי

הרב משה אלחרר
9 צפיות · לפני יום

הצג עוד