שבת לט עברית

0 צפיות · לפני 3 שנים

הרב בן ציון סנה

ירושלמי מסכת ברכות דף יד באידיש

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני 13 שעות

ירושלמי מסכת ברכות דף יג בעברית

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני 13 שעות

ירושלמי מסכת ברכות דף יד בעברית

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני 13 שעות

ירושלמי מסכת ברכות דף יג באידיש

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני 13 שעות

למה לעשירים אין כל כך הרבה ילדים כמו לעניים

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני 3 ימים

ליל שישי פרשת תולדות בעברית

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני 3 ימים

למה עשירים אין להם הרבה ילדים ולעניים יש להם הרבה ילדים בעברית

הרב בן ציון סנה
12 צפיות · לפני 3 ימים

מסכת נדרים דף לט בעברית

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני 3 ימים

מסכת נדרים דף מ בעברית

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני 3 ימים

מסכת נדרים דף לח בעברית

הרב בן ציון סנה
4 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד