שיחת חיזוק מיוחדת ל'דרשו' מאת הרב אברהם ארנטרוי שליט"א רב ביהמ"ד זכרון בנימין ור"מ ישיבת וילרייק

0 צפיות · לפני 3 שנים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת נזיר דף יב

דרשו ה׳ ועוזו
27 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת נזיר דף יג

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת נזיר דף יג

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת נזיר דף יד

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת נזיר דף יב

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 3 ימים

הנאלץ לירוק באמצע התפילה – כמה זמן צריך להמתין טרם שימשיך?- סימן צ"ז סעיף ב'- סוף הסימן

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 3 ימים

סיפורים בראי הפרשה- פרשת בא

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי מסכת נזיר דף יג

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי באידיש מסכת נזיר דף יד

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 3 ימים

סיפורים בראי הפרשה- פרשת בשלח

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד