גילוח וכביסה בחול המועד הם אותו בסיס הלכתי לדיון|הרה"ג הרב יהודה שלוש שליט"א רב שכונות המזרח בנתניה

0 צפיות · לפני 3 שנים

הרב משה אלחרר

{1459}מפלת אדום{3}עובדיה פסוק א' בפירושו של האריז"ל הקדוש-הרב משה אלחרר רב העיר שלומי-הפטרת וישלח

הרב משה אלחרר
7 צפיות · לפני יומיים

{1458}מפלת אדום{2}מהפרשה להפטרה{2}מתחילת המאבק לסיומו-הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

הרב משה אלחרר
8 צפיות · לפני 3 ימים

{1457}שירת הברבור של המלכות הרביעית-הפטרת פרשת וישלח{1}הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

הרב משה אלחרר
5 צפיות · לפני 4 ימים

{1456}הפטרת פרשת ויצא - סיבוכים וחטאים והתקווה לעתיד-הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

הרב משה אלחרר
6 צפיות · לפני 5 ימים

לכו למים{3}ירמיהו פרק נ' פסוק י"ב-הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

הרב משה אלחרר
10 צפיות · לפני 6 ימים

{1454}לכו למים{2}סימני גאולה מובהקים בהתבוננות במשק המים בישראל לעומת ההתייבשות או נזקי המים בעולם

הרב משה אלחרר
6 צפיות · לפני 7 ימים

{1453}הפטרת פרשת ויצא{1}הרב משה אלחרר רב העיר שלומי-תשפ"ג סיבוכי יעקב אבינו חטאי ישראל והתקוה לעתיד

הרב משה אלחרר
33 צפיות · לפני 7 ימים

{1452}הפטרת פרשת תולדות{3}בעיון-עזרא הסופר מעיד על אהבת ה' לישראל-הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

הרב משה אלחרר
8 צפיות · לפני 9 ימים

{1502}הפקר בית דין הפקר{2}מסכת כתובות-נושאים כלליים{3}הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

הרב משה אלחרר
7 צפיות · לפני 10 ימים

{1451}הפטרת פרשת תולדות - אהבת ה' הגדולה והנצחית לעם ישראל-הרה"ג הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

הרב משה אלחרר
24 צפיות · לפני 10 ימים

הצג עוד