הרב דוד יוסף - חיוב נשים באמירת הלל בליל פסח | דעת מרן זצ"ל

4 צפיות · לפני 3 שנים

יחוה דעת

-הרב דוד יוסף – מתי יין נפסל במגע של גוי או מחלל שבת?

יחוה דעת
227 צפיות · לפני יום

Rabbi David Yosef - Parashat Vayetze: "Torah protects from negative influences"

יחוה דעת
7 צפיות · לפני 4 ימים

הרב דוד יוסף - פרשת ויצא: "התורה מגינה מהשפעות זרות"

יחוה דעת
141 צפיות · לפני 4 ימים

השיעור השבועי של הרב דוד יוסף - דברים שנאסרו בטלטול כדי שלא יבואו לעבור על איסור אחר - ג' כסלו תשפ"ג

יחוה דעת
91 צפיות · לפני 5 ימים

הרב דוד יוסף - כל ישראל ערבים זה בזה!

יחוה דעת
100 צפיות · לפני 5 ימים

הרב דוד יוסף – יין תוסס האם כשר לקידוש?

יחוה דעת
164 צפיות · לפני 6 ימים

הרב דוד יוסף - ברכת הריח על הציפורן ועל הנענע | מנהג האשכנזים בברכות הבשמים

יחוה דעת
304 צפיות · לפני 7 ימים

הרב דוד יוסף – שנים שאוכלים ביחד בשר וחלב, או יהודי וגוי שאוכלים כשר וטרף, האם צריכים לעשות היכר?

יחוה דעת
383 צפיות · לפני 8 ימים

הרב דוד יוסף - פרשת תולדות: "כל הברכות מגיעות מלימוד תורה!"

יחוה דעת
139 צפיות · לפני 11 ימים

Rabbi David Yosef - Parashat Parashat Toldot: "Blessing of Learning Torah!"

יחוה דעת
86 צפיות · לפני 11 ימים

הצג עוד